اورمیه، میدان انقلاب (ایالت / یورد شاه قاپیسی) - مقابل ساختمان شهرداری، نوروز 1395

Urmiya, Yaza 2016 - Novruz bayramı

پنجشنبه 5 فروردین 1395
بؤلوملر :