یئددی برکت سوفره‌سی
Yeddi bərəkət süfrəsi
سفره هفت برکت

شنبه 29 اسفند 1394
بؤلوملر :